Corgi Toys #359 Army Field Kitchen ( Karrier ).

Corgi Toys #359 Army Field Kitchen ( Karrier ).

Regular price £8.00 Sale

The box shown here is for the Corgi Toys #356 Karrier Bantam U.S. Army Field Kitchen model.

All models were US military green.